bao gia

Thủ tục bảo lãnh hợp đồng khi mua ống nhưa Hoa Sen

Ngày đăng: 06-07-2018 | 09:01:53 | 1427 Lượt xem

Để đảm bảo việc thanh toán thuận lợi cho cả hai bên, chúng tôi xin giới thiệu tới Quý Khách dịch vụ Bảo Lãnh thực hiện Hợp Đồng (Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là cam kết của bên bảo lãnh với bên nhận bảo lãnh để bảo đảm việc thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của bên được bảo lãnh theo hợp đồng đã ký kết với bên nhận bảo lãnh. Trường hợp bên được bảo lãnh vi phạm hợp đồng bị phạt hoặc phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì bên bảo lãnh sẽ thực hiện thay.)

Trong trường hợp này, bảo lãnh thực hiện hợp đồng là cam kết bằng văn bản của Các Ngân Hàng Uy Tín Nhất tại Việt Nam, cam kết với Khách Hàng của công ty TNHH Cekool để bảo đảm việc thực hiện đúng, đầy đủ các nghĩa vụ của công ty TNHH Cekool  theo hợp đồng đã ký kết với Khách hàng của Công  Ty TNHH Cekool. Trường hợp công ty TNHH Cekool vi phạm hợp đồng bị phạt hoặc phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính thì Các Ngân Hàng chúng tôi đăng ký bảo lãnh tại Việt Nam sẽ thực hiện thay. Với thủ tục nhanh chóng và tiện lợi,chúng tôi phát hành thư bảo lãnh ngay sau ký kết hợp đồng ( gửi bản scan ngay sau ký kết hợp đồng ) và chuyển phát bản gốc thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng đến quý khách ngay trong ngày.

Bão lãnh hợp đồng khi mua hàng Hoa Sen

Chúng tôi thiết nghĩ trong kinh doanh ngày nay, bảo lãnh ngân hàng sẽ tăng tính hiệu quả và sự tin tưởng cho cả hai bên: doanh nghiệp và đối tác kinh doanh. Văn bản bảo lãnh sẽ được viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo yêu cầu của Quý Khách (đặc biệt nếu công trình có sự tham gia của đối tác nước ngoài).

*Để được Các Ngân Hàng tại Việt Nam bảo lãnh, công ty TNHH Cekool đã đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau, theo luật 

ngân hàng của Việt Nam:

A:  Điều kiện đối với bên được bảo lãnh ( Công Ty TNHH TNHH Cekool )

1. Có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ bảo lãnh và giao dịch phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh là hợp pháp.

3. Có khả năng thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ cam kết với các bên liên quan trong quan hệ bảo lãnh.

 

B:  Hồ sơ bảo lãnh ( của TNHH Cekool )

1- Giấy đề nghị bảo lãnh

2- Hồ sơ pháp lý về khách hàng

3- Hồ sơ về tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính

4- Hồ sơ liên quan đến đề nghị bảo lãnh (hồ sơ mời thầu, hợp đồng kinh tế, quyết định trúng thầu, biên bản nghiệm thu 

công trình, thông báo nộp thuế) 

5- Hồ sơ về đảm bảo bảo lãnh.

Từ khóa: Thủ tục bảo lãnh hợp đồng khi mua ống nhưa Hoa Sen/ Bão lãnh hợp đồng khi mua hàng Hoa Sen/