bao gia

Cấp ống HDPE Hoa Sen cho cảng Vạn Ninh

Ngày đăng: 23-08-2022 | 09:00:09 | 143 Lượt xem

Ống nhựa HDPE được cấp cho cảng Vạn Ninh- Móng Cái-Tỉnh Quảng Ninh để sử dụng vào việc bơm cát san lấp mặt bằng.

Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái. Phạm vi ranh giới Cảng Vạn Ninh nằm ở Phía Nam xã Vạn Ninh. Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch: Khoảng 479,73 ha, trong đó dự kiến: Khu kho bãi, bến cảng, hậu cần cảng, các khu phụ trợ và đường kết nối: Khoảng 400 ha. Khu nước trước bến: Khoảng 79,73 ha. Cảng này có tính chất là bến cảng, kho bãi tổng hợp và bến cảng khách phục vụ du khách nội địa và quốc tế (bến cảng và kho bãi bốc xếp hàng tổng hợp; hệ thống kho, cảng phục vụ xuất nhập xăng dầu ...) phục vụ cho hoạt động vận tải, sản xuất kinh doanh của Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái.

Ống nhựa Hoa Sen cấp cảng Vạn Ninh

 

 

 

Từ khóa: Cấp ống HDPE Hoa Sen cho cảng Vạn Ninh/ ống HDPE Hoa Sen cho cảng Vạn Ninh/ Cấp ống HDPE Hoa Sen /