bao gia

Cung cấp ống nhựa Hoa Sen nhà máy Nhiệt điện Hải Dương

Ngày đăng: 02-12-2017 | 11:12:33 | 1227 Lượt xem

Ngày 15/5 Chúng tôi cung cấp đơn hàng đầu tiên cho nhà máy nhiệt điện Hải Dương. Đơn hàng 4500m ống D200 và phụ kiện các loại. Phục vụ đặt ống ngầm và ống qua vách.

Cung cấp ống nhựa Hoa Sen dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương

Từ khóa: Cung cấp ống nhựa Hoa Sen dự án nhà máy nhiệt điện Hải Dương/ Cung cấp ống nhựa Hoa Sen nhà máy Nhiệt điện Hải Dương/